DOWÓZ PRACOWNIKÓW

Dowóz osób do miejsc przeznaczenia

Codzienny dowóz pracowników, uczniów do:

  • firm
  • szkół
  • magazynów
  • fabryk


Coraz więcej firm przenosi się na obrzeża dużych miast i rośnie zapotrzebowanie na REGULARNE, PUNKTUALNE i BEZPIECZNE dowozy pracowników.
 

Codzienna obsługa przewozowa pracowników firm, fabryk, magazynów, uczniów i studentów

Firma służy pomocą w codziennej obsłudze: zapewniamy transport rano, po południu a także w nocy do/z fabryk, biur.
Zapewniamy transport rano i po południu dla uczniów szkół.
Cena kalkulowana jest przede wszystkim w oparciu o wielkość pojazdu i dzienną ilość kilometrów potrzebną do obsługi zlecenia.

Odbieramy pracowników także ze stacji PKP, miejsca zamieszkania lub innego ustalonego punktu.

Posiadamy LISTY REFERENCYJNE

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze wymagających klientów

potwierdzone referencjami


Serdecznie zapraszamy!

+48 602 215 841